Wat kunnen wij voor U doen?

mr. C.H.M. Geraedts heeft ruime ervaring (sinds 1981) als advocaat op enkele speciale rechtsgebieden. Met name op het gebied van asiel- en vreemdelingenrecht kunt U met al Uw vragen bij hem terecht. Maar ook op andere gebieden kunt U een beroep op hem doen. Niet met alle problemen, tegenwoordig is specialisatie een must. Het recht en de regels veranderen zo snel, dat het alleen maar mogelijk is op enkele gebieden echt goede rechtsbijstand te verlenen. Voor die problemen, waarvoor wij ons niet deskundig genoeg achten, verwijzen wij U graag naar collega-advocaten, die zich daar op hebben toegelegd. Het gaat er ten slotte om dat U zo goed mogelijk wordt geholpen.
Waarvoor kunt U wel bij ons terecht:

– asielaanvragen (ook herhaalde aanvragen en second opinion)

– aanvragen verblijfsvergunningen en bezwaar / beroep tegen afwijzing (ook visa)

      – gezinshereniging (inclusief Chavez-zaken)

      – inburgering

– naturalisatie (verkrijgen Nederlandse nationaliteit)

       – alle zaken op het gebied van de gedwongen zorg. Vanaf 1 januari 2020 is dat de WvGGZ (Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg) en de WZD (Wet Zorg en Dwang). Het gaat om dwangopnamen en/of dwangbehandelingen van psychiatrische patiënten, second opinion, ontslagverzoeken etc. Tot 1-1-2020 was dit de Wet BOPZ.

Reacties zijn gesloten.