Wie zijn wij?

mr. C.H.M. (Charles) Geraedts heeft een zeer ruime ervaring als advocaat op diverse terreinen.
Sinds 1981 is hij werkzaam als advocaat met hart voor zijn cliënten, met name voor mensen die in conflict zijn met de overheid (vreemdelingen die een verblijfsvergunning willen aanvragen of waarvan de vergunning wordt ingetrokken, mensen die problemen hebben met het krijgen of verliezen van de Nederlandse nationaliteit, mensen met een (asiel-)vergunning die gezinshereniging willen, psychiatrisch patiënten die niet gedwongen willen worden opgenomen of problemen hebben met de behandeling etc.).

mr. Geraedts is lid/deelnemer van:

  • Werkgroep Rechtsbijstand Vreemdelingen (specialistenvereniging van advocaten op gebied vreemdelingenrecht, naturalisatie etc.)
  • Werkgroep Rechtsbijstand Vluchtelingen (asielrecht)
  • SVMA (Specialistenvereniging van Migratierecht Advocaten)
  • vPAN (vereniging van Psychiatrisch Patiëntenrecht Advocaten Nederland)
  • WAPP (Werkgroep Advocaten Psychiatrische Patiënten) Zuid-Limburg, voorheen BOPZ=Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen. 

Hij is geabonneerd op Vluchtweb.nl en Migratieweb.nl, waar volledige en actuele informatie wordt gepubliceerd voor specialisten op het gebied van asiel- en vreemdelingenrecht (belangrijke uitspraken van rechtbanken, Raad van State en Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), informatie Vluchtelingenwerk Nederland, Amnesty International etc., ambtsberichten Ministerie van Buitenlandse Zaken etc.).

Mr. Geraedts heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Vreemdelingenrecht
  • Asielrecht
  • Psychiatrisch patiëntenrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Mr. Geraedts wordt bijgestaan door mevr. mr. N. (Noëlle) Boon en door mevr. N. (Nicole) Zegers-Jansen, die een zeer ruime ervaring heeft als secretaresse op een advocatenkantoor, met name ook op het gebied van asiel- en vreemdelingenrecht.

Mr. Boon heeft eerder gewerkt als juridisch medewerkster op het gebied van vreemdelingen- en asielrecht en is sinds begin 2021 als advocate verbonden aan ons kantoor. Zij houdt zich full-time bezig met zaken op deze specialistische rechtsgebieden.

Reacties zijn gesloten.