Wat kunnen wij voor U doen?

mr. C.H.M. Geraedts heeft ruime ervaring (sinds 1981) als advocaat op enkele speciale rechtsgebieden. Met name op het gebied van asiel- en vreemdelingenrecht kunt U met al Uw vragen bij hem terecht. Maar ook op andere gebieden kunt U een beroep op hem doen. Niet met alle problemen, tegenwoordig is specialisatie een must. Het recht en de regels veranderen zo snel, dat het alleen maar mogelijk is op enkele gebieden echt goede rechtsbijstand te verlenen. Voor die problemen, waarvoor wij ons niet deskundig genoeg achten, verwijzen wij U graag naar collega-advocaten, die zich daar op hebben toegelegd. Het gaat er ten slotte om dat U zo goed mogelijk wordt geholpen.
Waarvoor kunt U wel bij ons terecht:

– asielaanvragen (ook herhaalde aanvragen en second opinions)

– aanvragen verblijfsvergunningen en bezwaar / beroep tegen afwijzigingen

       – gezinshereniging

       – inburgering

– naturalisatie (verkrijgen Nederlandse nationaliteit)

– uitkeringen (WWB -bijstand-, WIA -arbeidsongeschiktheid-, WW –     werkloosheid-, Wajong -jonggehandicapten-)

– BOPZ (dwangopnamen psychiatrische patiënten), second opinion,   ontslagverzoeken etc.

Comments are closed.