Wie zijn wij?

mr. C.H.M. (Charles) Geraedts heeft een zeer ruime ervaring als advocaat op diverse terreinen.
Sinds 1981 is hij werkzaam als advocaat met hart voor zijn cliënten, met name voor mensen die in conflict zijn met de overheid (vreemdelingen, mensen met een uitkering die problemen hebben met de uitvoeringsinstantie, psychiatrisch patiënten die niet gedwongen willen worden opgenomen etc.).

____________________________________________________________________________

IN VERBAND MET DE HUIDIGE ONTWIKKELINGEN MET BETREKKING TOT HET CORONA-VIRUS IS HET KANTOOR NIET ALTIJD TELEFONISCH BEREIKBAAR EN WORDEN ZO MIN MOGELIJK AFSPRAKEN OP KANTOOR GEMAAKT. 

U KUNT EEN BOODSCHAP INSPREKEN OP HET ANTWOORDAPPARAAT (GRAAG DUIDELIJK NAAM, UW TELEFOONNUMMER EN DE ZAAK WAAROVER U BELT INSPREKEN)  OF MAILEN.

______________________________________________________________________________

mr. Geraedts is lid/deelnemer van:

  • Werkgroep Rechtsbijstand Vreemdelingen (specialistenvereniging van advocaten op gebied vreemdelingenrecht, naturalisatie etc.)
  • Werkgroep Rechtsbijstand Vluchtelingen (asielrecht)
  • SVMA (Specialistenvereniging van Migratierecht Advocaten)
  • vPAN (vereniging van Psychiatrisch Patiëntenrecht Advocaten Nederland)
  • WAPP (Werkgroep Advocaten Psychiatrische Patiënten) Zuid-Limburg, voorheen BOPZ=Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen. 

Hij is geabonneerd op Vluchtweb.nl en Migratieweb.nl, waar volledige en actuele informatie wordt gepubliceerd voor specialisten op het gebied van asiel- en vreemdelingenrecht (belangrijke uitspraken van rechtbanken, Raad van State en Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), informatie Vluchtelingenwerk Nederland, Amnesty International etc., ambtsberichten Ministerie van Buitenlandse Zaken etc.).

Mr. Geraedts wordt bijgestaan door mevr. mr. N. (Noëlle) Boon als juridisch medewerkster en door mevr. N. (Nicole) Zegers-Jansen, die een zeer ruime ervaring heeft als secretaresse op een advocatenkantoor, met name ook op het gebied van asiel- en vreemdelingenrecht.

Mr. Geraedts heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA)  het asiel- en vreemdelingenrecht en het psychiatrisch patiëntenrecht geregistreerd. Dat betekent dat hij elk kalenderjaar minimaal 10 opleidingspunten dient te behalen in het kader van de PO (Permanente Opleiding) op elk van deze rechtsgebieden.

Reacties zijn gesloten.